Organy i Osoby Srawujące Władze i Kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organami szkoły są :

 

1. Dyrektor szkoły.
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski

Dyrektor:


Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbom wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie Szkoły.

Rada Rodziców


Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Radę Rodziców stanowią tzw. „trójki klasowe”, które wybierane są przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas. Każda klasa wybiera swojego przedstawiciela do szkolnej Rady Rodziców, która ma tylu członków ile jest oddziałów w szkole.
Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Samorząd Uczniowski


Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencji i uprawnienia samorządu uczniowskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
Data utworzenia:2019-06-06
Data publikacji:2019-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Administracja
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Dąbrowska
Liczba odwiedzin:1083